Wettelijke mededeling

Over ons

GARMIN BELUX NV is in de Pieter Dupontstraat 165 te 1140 Evere gevestigd.

Alle rechten voorbehouden

Deze site is beschermd door het auteursrecht. Elk gebruik of reproductie van de informatie (logo, tekst en beeld geheel of gedeeltelijk) op deze website is verboden. De gehele of gedeeltelijke reproductie en/of verspreiding van informatie komende van de site garmin.voice.be is enkel toegestaan na schriftelijke toestemming van GARMIN BELUX NV en dit op straffe van gerechtelijke vervolgingen. Voor meer informatie of voor elke andere suggestie kunt u een mail sturen naar BEmarketing@garmin.be.

Privé-leven

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, stelt GARMIN BELUX NV de bezoekers ervan in kennis dat de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, in zijn bestanden worden opgenomen.

Deze gegevens zullen worden verwerkt door GARMIN BELUX NV in het kader van de wedstrijd, marktstudies en met het doel om gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes betreffende de activiteiten van GARMIN BELUX NV te voeren. Indien de bezoeker dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kan hij dat te kennen geven via e-mail of per brief (gericht aan GARMIN BELUX NV, Pieter Dupontstraat 165 te 1140 Evere).

Deze gegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor de verpersoonlijking van de reclame op de website garmin.voice.be en alle andere websites van GARMIN BELUX NV.

Iedere bezoeker heeft het recht om zijn gegevens in te zien en te corrigeren, alsook om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Om dit te doen volstaat het een mail te sturen naar BEmarketing@garmin.be.

GARMIN BELUX NV gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van haar website beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren.

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies hebben twee functies.

Enerzijds helpen ze om het navigeren in een website te vergemakkelijken door het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en (taal-) voorkeuren.
Anderzijds zijn er cookies die op basis van de websites die u bezoekt een inschatting maken van uw interesses. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens, ze onthouden alleen uw voorkeuren en interesses, op basis van uw surfgedrag.

Met uw browserinstellingen kunt u eerder opgeslagen cookies verwijderen en weigeren nieuwe cookies te installeren. De manier om dit te doen verschilt browser tot browser. Raadpleeg, indien nodig, de helpfunctie van uw browser.

Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.